Pertànyer a la Societat Espanyola SELICUP suposa una quota anual de 30 € per als socis. Aquesta quota dóna dret a:
– Preus especials en els congressos de la societat.
– 1 llibre monogràfic cada dos anys.
– Altres descomptes en les activitats de la Societat.

La forma de pagament serà per domiciliació bancària al c / c (IBAN) ES96-2080-0706-13-3040001382 de NCG Banco Banc. Podeu descarregar-lo clicant el formulari.

S’enviarà una de les dues fulles del formulari per a tal efecte al seu banc, i l’altra serà lliurada juntament amb fotocòpia del DNI o passaport i resguard de transferència a la seu de SELICUP:

Correu electrònic: r.jarazo [AT] uib.es
Dr. Rubén Jarazo Álvarez
English Studies
Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Edifici Ramon Llull
Universitat de les Illes Balears
Carretera de Valldemossa km 7.5
07122 Palma de Mallorca, Espanya

%d bloggers like this: